top of page

Aplikacja Mustang - automatyzacja testów immunofluorescencyjnych

Aplikacja Mustang - automatyzacja testów immunofluorescencyjnych

Mustang to aplikacja komputerowa Windows, która jest aplikacją do kontroli procesu IFA (test immunofluorescencji) działającą z robotem do obsługi cieczy QUANTA-Lyser 4000: www.werfen.com/na/en/quanta-lyserr-family-eiaifa-processors

Celem tego studium przypadku jest przedstawienie procesu wdrożenia aplikacji Mustang, która służy do automatyzacji testów immunofluorescencyjnych (IFA) z robotem do obsługi cieczy QUANTA-Lyser 4000.


Wyzwanie

Dotychczas proces testowania IFA był ręczny i czasochłonny, co prowadziło do błędów ludzkich i niskiej wydajności.


Rozwiązanie

Zaprojektowano i wdrożono aplikację Mustang, która automatyzuje proces testowania IFA. Aplikacja działa w następujący sposób:

  • Konfiguracja testów: Użytkownicy mogą konfigurować testy IFA za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika.

  • Tworzenie szablonów list roboczych: Aplikacja umożliwia tworzenie szablonów list roboczych, które ułatwiają wprowadzanie danych o próbkach.

  • Wykonywanie list roboczych: Użytkownicy mogą wykonywać listy robocze dla wprowadzonych próbek. Aplikacja automatycznie steruje robotem QUANTA-Lyser 4000 i rejestruje wyniki testów.

  • Raportowanie wyników: Aplikacja generuje raporty z wynikami testów, które mogą być przeglądane i drukowane.

  • Integracja z LIS: Aplikacja integruje się z Laboratory Information System (LIS) w celu pobierania list roboczych i przesyłania wyników.


Korzyści

Wdrożenie aplikacji Mustang przyniosło szereg korzyści, m.in.:

  • Skrócony czas testów: Automatyzacja procesu testów IFA znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie testów.

  • Zwiększona dokładność: Automatyzacja eliminuje błędy ludzkie, co prowadzi do bardziej dokładnych wyników testów.

  • Poprawiona wydajność: Aplikacja Mustang pozwala na testowanie większej liczby próbek w krótszym czasie.

  • Zwiększona satysfakcja użytkowników: Użytkownicy doceniają łatwość obsługi i funkcjonalność aplikacji Mustang.


Obowiązki

Łukasz Rudziewicz był odpowiedzialny za wdrożenie całego produktu, począwszy od pozyskania wymagań, aż po testowanie i dostawę.


Typ projektu

Implementacja nowego produktu


Osoby zaangażowane

  • Łukasz RudziewiczAplikacja Mustang okazała się dużym sukcesem, automatyzując proces testowania IFA i poprawiając jego wydajność. Aplikacja jest wykorzystywana w laboratoriach diagnostycznych na całym świecie i pomaga im w dostarczaniu pacjentom dokładnych i terminowych wyników testów.

bottom of page