top of page

Automatyzacja prezentacji PowerPoint w Credit Suisse Switzerland

Automatyzacja prezentacji PowerPoint w Credit Suisse Switzerland

Aplikacja pozwala na przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint.

Celem tego studium przypadku jest przedstawienie procesu rozwoju aplikacji, która automatyzuje tworzenie prezentacji PowerPoint w Credit Suisse Switzerland. Aplikacja pobiera dane z różnych źródeł, takich jak pliki Excel i interfejsy API REST, i generuje prezentacje dostosowane do potrzeb użytkownika.


Wyzwanie

Przed wdrożeniem aplikacji dwa zespoły w Credit Suisse Switzerland ręcznie tworzyły prezentacje PowerPoint, co było żmudnym i czasochłonnym procesem. Proces ten był również podatny na błędy i brak spójności.


Rozwiązanie

Zaprojektowano i wdrożono aplikację, która automatyzuje proces tworzenia prezentacji PowerPoint. Aplikacja działa w następujący sposób:

 1. Pobieranie danych: Aplikacja pobiera dane z różnych źródeł, takich jak pliki Excel i interfejsy API REST.

 2. Przetwarzanie danych: Dane są przetwarzane i formatowane zgodnie z wymaganiami prezentacji.

 3. Generowanie prezentacji: Aplikacja generuje prezentację PowerPoint na podstawie przetworzonych danych.


Korzyści

Wdrożenie aplikacji przyniosło Credit Suisse Switzerland szereg korzyści, m.in.:

 • Zwiększona wydajność: Aplikacja znacznie skraca czas potrzebny na tworzenie prezentacji.

 • Zmniejszona liczba błędów: Automatyzacja procesu zmniejsza ryzyko błędów ludzkich.

 • Poprawiona spójność: Wszystkie prezentacje są generowane zgodnie z tym samym szablonem, co zapewnia spójność wizualną i merytoryczną.

 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Automatyzacja procesu oszczędza czas i pieniądze, które mogą być przeznaczone na inne cele.


Cechy aplikacji

 • Łatwy w użyciu interfejs użytkownika: Interfejs użytkownika jest łatwy w nawigacji dla każdego użytkownika,niezależnie od jego poziomu zaawansowania.

 • Elastyczność: Użytkownik może zmieniać ścieżki i mapowanie pól bez pomocy programisty.

 • Projektowanie bazy danych MS Access: Baza danych MS Access została zaprojektowana tak, aby była wydajna i skalowalna.

 • Kod Visual Basic: Kod Visual Basic jest przejrzysty i łatwy w utrzymaniu.


Typ projektu

Dedykowane oprogramowanie


Osoby zaangażowane

 • Paweł TrojanowskiWdrożenie aplikacji do automatyzacji tworzenia prezentacji PowerPoint w Credit Suisse Switzerland okazało się dużym sukcesem. Aplikacja poprawiła wydajność, zmniejszyła liczbę błędów, poprawiła spójność i zaoszczędziła czas i pieniądze.

bottom of page