top of page

Automatyzacja procesu provisioningu baz danych w chmurze z platformą DBaaS

Automatyzacja procesu provisioningu baz danych w chmurze z platformą DBaaS

Polecenie RES to oprogramowanie komputerowe dla systemu Windows, które działa jako aplikacja sterująca dla urządzenia RES (Rapid Extraction System) firmy CambTek.

W tym studium przypadku przedstawimy wdrożenie platformy automatyzacji DBaaS, która służy do automatyzacji provisioningu baz danych Oracle i MSSQL na maszynach wirtualnych Linux i Windows w chmurze.


Wyzwanie

Dotychczasowy proces provisioningu baz danych był ręczny i czasochłonny, co prowadziło do błędów ludzkich i wydłużonego czasu dostawy.


Rozwiązanie

Zaprojektowano i wdrożono platformę automatyzacji DBaaS, która wykorzystuje technologie Azure do automatyzacji wszystkich etapów provisioningu baz danych. Platforma składa się z następujących komponentów:

 • Interfejs użytkownika typu kreatora: Interfejs użytkownika prowadzi klienta przez proces zamawiania bazy danych, od wyboru typu bazy danych po konfigurację parametrów.

 • Mikrousługi: Platforma wykorzystuje mikrousługi Azure Functions do implementacji poszczególnych funkcji provisioningu. Mikrousługi są orkiestrowane za pomocą Durable Functions, co zapewnia skalowalność i niezawodność.

 • Automatyzacja provisioningu: Platforma automatycznie buduje, konfiguruje i rejestruje maszyny wirtualne,instaluje i konfiguruje serwery baz danych, a także wykonuje migrację danych (opcjonalnie).

 • Raportowanie i obsługa błędów: Platforma zapewnia rozbudowane funkcje raportowania i obsługi błędów, co ułatwia monitorowanie i rozwiązywanie problemów.


Korzyści

Wdrożenie platformy automatyzacji DBaaS przyniosło szereg korzyści, m.in.:

 • Skrócony czas dostawy: Provisioning baz danych jest teraz znacznie szybszy dzięki automatyzacji.

 • Zwiększona dokładność: Automatyzacja eliminuje błędy ludzkie, co prowadzi do bardziej niezawodnych baz danych.

 • Zmniejszone koszty: Automatyzacja może obniżyć koszty operacyjne związane z provisioningiem i utrzymaniem baz danych.

 • Poprawiona satysfakcja klienta: Szybsza dostawa, większa dokładność i niższe koszty prowadzą do większej satysfakcji klienta.


Szczegóły techniczne

 • Platforma: Microsoft Azure

 • Technologie: Azure Functions, Durable Functions, Mikrousługi, JSON, REST, Chmura

 • Czas realizacji: 3 miesiące

 • Zespół: 5 osóbPlatforma automatyzacji DBaaS okazała się dużym sukcesem, automatyzując proces provisioningu baz danych w chmurze i poprawiając jego wydajność. Platforma może być stosowana w różnych organizacjach, aby skrócić czas dostawy, zwiększyć dokładność, obniżyć koszty i poprawić satysfakcję klienta.

bottom of page