top of page

DHP E2E Framework – automatyzacja provisioningu serwerów

DHP E2E Framework – automatyzacja provisioningu serwerów

DHP E2E Framework to zestaw usług internetowych, który udostępnia wiele zintegrowanych i niekompatybilnych systemów w jednolity sposób

DHP E2E Framework to zestaw usług internetowych, który udostępnia wiele zintegrowanych i niekompatybilnych systemów w jednolity sposób. Umożliwia to wspólny interfejs oparty na SOAP i REST. E2E Framework działa jako warstwa API nad systemami takimi jak:


Działanie

Systemy udostępniane przez E2E Framework są orkiestrowane za pomocą Oracle BPMN (Business Process Management Notation). BPMN komunikuje się z systemami za pomocą wspólnego API.Cel

Celem procesu BPMN wraz z E2E Framework jest wdrożenie zautomatyzowanego przepływu pracy dla maszyn wirtualnych Windows i Linux, a także serwerów baz danych MSSQL i Oracle na tych maszynach wirtualnych.Przepływ pracy realizuje zamówienie złożone przez klienta wewnętrznego w ServiceNow. Następnie komunikuje się z różnymi systemami w celu:

  • Pozyskania zasobów

  • Zarejestrowania artefaktów

  • Wdrożenia pakietów

  • Skonfigurowania uprawnień

  • Przekazania klientowi gotowego do użycia serwera bazy danych


Korzyści biznesowe

Głównym celem biznesowym E2E Framework jest poprawa jakości i przepustowości procesu provisioningu serwerów.Osiąga się to poprzez:

  • Ograniczenie błędów ludzkich

  • Automatyzację etapów provisioningu


Wyniki

Wdrożenie E2E Framework przyniosło następujące korzyści:

  • Zmniejszenie liczby błędów provisioningu o 50%

  • Skrócenie czasu provisioningu o 30%

  • Zwiększenie satysfakcji klientówDHP E2E Framework to udane rozwiązanie, które zautomatyzowało proces provisioningu serwerów i poprawiło jego jakość i przepustowość. Framework może być stosowany w innych organizacjach w celu zautomatyzowania złożonych procesów biznesowych i poprawy ich wydajności.

bottom of page