top of page

Platforma automatyzacji DBaaS - automatyzacja provisioningu baz danych w chmurze

Platforma automatyzacji DBaaS - automatyzacja provisioningu baz danych w chmurze

Celem tego studium przypadku jest przedstawienie procesu implementacji platformy automatyzacji DBaaS, która służy do automatyzacji provisioningu baz danych Oracle i MSSQL na maszynach wirtualnych Linux i Windows w chmurze.

Celem tego studium przypadku jest przedstawienie procesu implementacji platformy automatyzacji DBaaS, która służy do automatyzacji provisioningu baz danych Oracle i MSSQL na maszynach wirtualnych Linux i Windows w chmurze.


Wyzwanie

Dotychczas proces provisioningu baz danych był ręczny i czasochłonny, co prowadziło do błędów ludzkich i wydłużonego czasu dostawy.


Rozwiązanie

Zaprojektowano i wdrożono platformę automatyzacji DBaaS, która wykorzystuje technologie Azure do automatyzacji wszystkich etapów provisioningu baz danych. Platforma składa się z następujących komponentów:

 • Interfejs użytkownika podobny do kreatora: Interfejs użytkownika prowadzi klienta przez proces zamawiania bazy danych, od wyboru typu bazy danych po konfigurację parametrów.

 • Mikrousługi: Platforma wykorzystuje mikrousługi Azure Functions do implementacji poszczególnych funkcji provisioningu. Mikrousługi są orkiestrowane za pomocą Durable Functions, co zapewnia skalowalność i niezawodność.

 • Automatyzacja provisioningu: Platforma automatycznie buduje, konfiguruje i rejestruje maszyny wirtualne,instaluje i konfiguruje serwery baz danych oraz wykonuje migrację danych (opcjonalnie).

 • Raportowanie i obsługa błędów: Platforma zapewnia rozbudowane funkcje raportowania i obsługi błędów, co ułatwia monitorowanie i rozwiązywanie problemów.


Korzyści

Wdrożenie platformy automatyzacji DBaaS przyniosło szereg korzyści, m.in.:

 • Skrócony czas dostawy: Provisioning baz danych jest teraz znacznie szybszy dzięki automatyzacji.

 • Zwiększona dokładność: Automatyzacja eliminuje błędy ludzkie, co prowadzi do bardziej niezawodnych baz danych.

 • Zmniejszone koszty: Automatyzacja może obniżyć koszty operacyjne związane z provisioningiem i utrzymaniem baz danych.

 • Poprawiona satysfakcja klienta: Szybsza dostawa, większa dokładność i niższe koszty prowadzą do większej satysfakcji klienta.


Typ projektu

Implementacja nowego projektuZespół projektowy

 • Łukasz Rudziewicz

 • Paweł Trojanowski

 • Konrad Bednarski


Obowiązki

 • Projektowanie i rozwój architektury oprogramowania platformy

 • Implementacja mikrousług stanowiących funkcje platformy

 • Wdrażanie nowych funkcji na żądanie JIRA

 • Wsparcie postprodukcyjne dla użytkowników


Technologie 

 • Azure Functions

 • Durable Azure Functions

 • Mikrousługi

 • JSON

 • REST

 • Chmura


Wnioski

Platforma automatyzacji DBaaS okazała się dużym sukcesem, automatyzując proces provisioningu baz danych w chmurze i poprawiając jego wydajność. Platforma może być stosowana w różnych organizacjach, aby skrócić czas dostawy, zwiększyć dokładność, obniżyć koszty i poprawić satysfakcję klienta.Aby uzyskać więcej informacji na temat platformy automatyzacji DBaaS, skontaktuj się z naszym zespołem projektowym.

bottom of page