top of page

System zarządzania pracownikami dla firmy Pan Tablet

System zarządzania pracownikami dla firmy Pan Tablet

Firma Pan Tablet to nasz stały klient, który po raz kolejny zwrócił się do nas z prośbą o opracowanie rozwiązania informatycznego.


Firma Pan Tablet to nasz stały klient, który po raz kolejny zwrócił się do nas z prośbą o opracowanie rozwiązania informatycznego. Tym razem celem było stworzenie systemu do zarządzania pracownikami, który usprawni organizację pracy i zwiększy jej efektywność.


Wyzwanie

Firma Pan Tablet potrzebowała systemu, który spełniałby jej specyficzne potrzeby i nie był dostępny na rynku w gotowej formie. Dotychczasowe rozwiązania nie zapewniały oczekiwanej funkcjonalności i generowały problemy organizacyjne.


Rozwiązanie

Zespół projektowy, składający się z doświadczonych programistów i analityków, podjął się wyzwania i opracował dedykowany system do zarządzania pracownikami dla firmy Pan Tablet. System obejmuje m.in.:

 • Moduł planowania lekcji: Umożliwia tworzenie i zarządzanie harmonogramami lekcji, uwzględniając dostępność pracowników i sale dydaktyczne.

 • Moduł rejestracji obecności: Pozwala na elektroniczne rejestrowanie obecności pracowników na lekcjach.

 • Moduł raportowania: Generuje szczegółowe raporty na temat frekwencji, liczby przepracowanych godzin i innych kluczowych wskaźników.

 • Interfejs użytkownika: Został zaprojektowany z myślą o łatwej nawigacji i intuicyjnej obsłudze.


Korzyści

Wdrożenie systemu przyniosło firmie Pan Tablet szereg korzyści, m.in.:

 • Skrócony czas realizacji: System automatyzuje wiele procesów związanych z zarządzaniem pracownikami, co pozwala na znaczące oszczędzenie czasu.

 • Zwiększona efektywność: Pracownicy mają lepszy dostęp do informacji o swoich obowiązkach i mogą efektywniej planować swój czas pracy.

 • Poprawiona komunikacja: System ułatwia komunikację między kierownikami a pracownikami, co prowadzi do lepszej organizacji pracy.

 • Zwiększona satysfakcja pracowników: Pracownicy doceniają łatwość obsługi systemu i dostęp do informacji o swoich obowiązkach.


Przebieg realizacji


Projekt obejmował kilka etapów:
 1. Analiza wymagań: Zespół projektowy przeprowadził szczegółową analizę wymagań firmy Pan Tablet, aby móc stworzyć system spełniający jej specyficzne potrzeby.

 2. Opracowanie koncepcji: Na podstawie analizy wymagań opracowano koncepcję systemu, która została omówiona i zatwierdzona przez klienta.

 3. Projektowanie widoków: Zespół projektowy opracował projekt widoków systemu, zwracając szczególną uwagę na ich intuicyjność i łatwość obsługi.

 4. Implementacja: System został zaimplementowany przy użyciu nowoczesnych technologii programistycznych.

 5. Testowanie: System został dokładnie przetestowany, aby upewnić się, że działa poprawnie i spełnia wszystkie wymagania klienta.

 6. Wdrożenie: System został wdrożony w firmie Pan Tablet i przeszkolono pracowników z jego obsługi.


Czas realizacji

Cały projekt został zrealizowany w ciągu 4 miesięcy.

Współpraca z firmą Pan Tablet była dla nas bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem. Mieliśmy okazję wykorzystać nasze umiejętności i doświadczenie, aby pomóc firmie w rozwiązaniu jej problemów organizacyjnych i zwiększeniu efektywności pracy. Jesteśmy dumni z efektów naszej pracy i mamy nadzieję, że nasza współpraca z firmą Pan Tablet będzie kontynuowana w przyszłości.

bottom of page