top of page

Usprawnienie procesów księgowania faktur za pomocą VBA

Usprawnienie procesów księgowania faktur za pomocą VBA

Celem projektu było usprawnienie procesów księgowania faktur. Do rozwiązania problemu wykorzystaliśmy VBA. Projekt zakończył się sukcesem, narzędzie było chętnie wykorzystywane przez 3 zespoły księgowe.

Celem tego studium przypadku jest przedstawienie projektu, którego celem było usprawnienie procesów księgowania faktur w firmie. Do rozwiązania problemu wykorzystano język programowania VBA (Visual Basic for Applications).


Wyzwanie

Proces księgowania faktur w firmie był czasochłonny i ręczny, co prowadziło do błędów i opóźnień. Księgowi musieli ręcznie wprowadzać dane z faktur do systemu księgowego, co było żmudne i podatne na błędy.


Rozwiązanie

Zaprojektowano i wdrożono narzędzie VBA, które automatyzuje proces księgowania faktur. Narzędzie pobiera dane z faktur w formacie elektronicznym i automatycznie wprowadza je do systemu księgowego.


Korzyści

Wdrożenie narzędzia VBA przyniosło szereg korzyści, m.in.:

  • Skrócony czas przetwarzania faktur: Czas przetwarzania faktur skrócił się 10-krotnie, co oznacza, że księgowi mogą teraz księgować znacznie więcej faktur w krótszym czasie.

  • Zmniejszona liczba błędów: Automatyzacja procesu księgowania faktur zminimalizowała ryzyko błędów ludzkich.

  • Zwiększona produktywność: Księgowi mogą teraz skupić się na bardziej złożonych zadaniach, co zwiększa ich produktywność.

  • Poprawiona satysfakcja pracowników: Księgowi są bardziej zadowoleni z pracy dzięki skróceniu czasu przetwarzania faktur i zmniejszeniu liczby błędów.


Typ projektu

Usprawnienie istniejącego procesu


Zaangażowane osoby

  • Paweł Trojanowski


Obowiązki

  • Rozmowy z pracownikami w celu zidentyfikowania niepotrzebnych kroków w procesie

  • Rozmowy z dostawcami faktur w celu uzyskania elektronicznych załączników zawierających listy samochodów do zaksięgowania

  • Przekształcenie wymagań biznesowych w działający kod VBA

  • Testowanie kodu

  • Prezentacja narzędzia przed publicznością

Narzędzie w akcji

Narzędzie VBA jest chętnie wykorzystywane przez 3 zespoły księgowe w firmie. Łącznie z tego rozwiązania korzysta około 50 osób.Wdrożenie narzędzia VBA do automatyzacji procesów księgowania faktur okazało się dużym sukcesem. Narzędzie skróciło czas przetwarzania faktur, zmniejszyło liczbę błędów i zwiększyło produktywność pracowników.

bottom of page