top of page

Wdrożenie backendu systemu OMS - wewnętrzne rozwiązanie do obsługi zamówień usług

Wdrożenie backendu systemu OMS - wewnętrzne rozwiązanie do obsługi zamówień usług

OMS to wewnętrzne rozwiązanie internetowe przeznaczone dla klientów zainteresowanych zamawianiem usług oferowanych przez dział Cross Divisional Service Platform (CDSP).

Rozwiązanie to jest wysoce dostosowanym systemem biletowym (ITS), który zawiera również funkcje CRM.

Celem tego studium przypadku jest przedstawienie procesu wdrożenia backendu systemu OMS, wewnętrznego rozwiązania internetowego dla działu Cross Divisional Service Platform (CDSP). System OMS służy do obsługi zamówień usług oferowanych przez CDSP.


Wyzwanie

Celem projektu było wdrożenie backendu systemu OMS, obejmującego konfigurację serwera, wdrożenie usług ASP.NET Web Services, testowanie i integrację z istniejącymi systemami.


Rozwiązanie

Backend systemu OMS został wdrożony w następujących krokach:

 1. Konfiguracja serwera: Został skonfigurowany serwer z systemem operacyjnym Windows Server do obsługi aplikacji ASP.NET Web Services.

 2. Wdrożenie usług ASP.NET Web Services: Usługi ASP.NET Web Services zostały zaimplementowane przy użyciu języka C# i biblioteki .NET Framework. Usługi te zapewniają funkcjonalność backendu systemu, taką jak zarządzanie zamówieniami, raportowanie i integracja z innymi systemami.

 3. Testowanie: Usługi ASP.NET Web Services zostały dokładnie przetestowane pod kątem funkcjonalności i wydajności.

 4. Wdrożenie: Wdrożono backend systemu OMS do środowiska produkcyjnego.


Technologie

 • ASP.NET Web Services

 • C#

 • .NET Framework

 • MSSQL Server

 • Entity Framework


Typ projektu

Wdrożenie części nowego produktu


Zespół projektowy

 • Łukasz Rudziewicz

 • Konrad Bednarski

Obowiązki

 • Konfiguracja serwera

 • Wdrożenie usług ASP.NET Web Services

 • Testowanie

 • Wdrożenie

Korzyści

Wdrożenie backendu systemu OMS przyniosło szereg korzyści, m.in.:

 • Zautomatyzowana obsługa zamówień: System OMS automatyzuje proces obsługi zamówień usług, co prowadzi do zwiększenia wydajności i oszczędności czasu.

 • Poprawiona jakość obsługi klienta: System OMS zapewnia klientom łatwy i wygodny sposób składania zamówień i śledzenia ich statusu.

 • Lepsze raportowanie: System OMS generuje raporty dotyczące zamówień usług, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i optymalizację procesów.Wdrożenie backendu systemu OMS okazało się dużym sukcesem. System spełnia wszystkie założenia projektowe i zapewnia znaczące korzyści dla działu CDSP.

bottom of page