top of page

Wizualizacja siły sygnału LTE wewnątrz budynków

Wizualizacja siły sygnału LTE wewnątrz budynków

Celem tego studium przypadku jest przedstawienie procesu wdrożenia prototypu aplikacji do wizualizacji siły sygnału LTE wewnątrz budynków. Aplikacja wykorzystuje pomiary siły sygnału i dane geograficzne do tworzenia raportów o sile sygnału w pomieszczeniach.

Celem tego studium przypadku jest przedstawienie procesu wdrożenia prototypu aplikacji do wizualizacji siły sygnału LTE wewnątrz budynków. Aplikacja wykorzystuje pomiary siły sygnału i dane geograficzne do tworzenia raportów o sile sygnału w pomieszczeniach.Działanie


Aplikacja składa się z dwóch głównych komponentów:


Silnik aplikacji: Silnik aplikacji przetwarza pomiary siły sygnału i dane geograficzne w celu wygenerowania raportów o sile sygnału. 

Wykorzystuje do tego algorytmy szacowania i interpolacji, aby uzyskać dokładny obraz siły sygnału w całym budynku.


Interfejs użytkownika: Interfejs użytkownika wyświetla modele 3D budynków wraz z informacjami o sile sygnału. 


Użytkownicy mogą nawigować po modelu budynku i kliknąć na poszczególne pomieszczenia, aby wyświetlić szczegółowe informacje o sile sygnału w danym miejscu.Wdrożenie


Wdrożenie prototypu aplikacji obejmowało następujące kroki:


Zbieranie danych: Zostały zebrane pomiary siły sygnału LTE z różnych punktów wewnątrz budynku. 

Dane te obejmowały numer identyfikacyjny komórki, moc sygnału i lokalizację geograficzną.Opracowanie silnika aplikacji: Silnik aplikacji został opracowany przy użyciu języka programowania Python. Wykorzystano biblioteki takie jak NumPy, Pandas i Matplotlib do przetwarzania danych i generowania raportów o sile sygnału.Zaprojektowanie interfejsu użytkownika: Interfejs użytkownika został zaprojektowany przy użyciu biblioteki JavaScript Three.js. Umożliwia ona wyświetlanie modeli 3D budynków i wizualizację informacji o sile sygnału.Integracja komponentów: Silnik aplikacji i interfejs użytkownika zostały zintegrowane w celu stworzenia kompletnej aplikacji.Wyniki


Prototyp aplikacji został pomyślnie wdrożony i wyświetla dokładne informacje o sile sygnału LTE wewnątrz budynku. 


Użytkownicy mogą łatwo nawigować po modelu budynku i wizualizować siłę sygnału w różnych pomieszczeniach.
Korzyści


Aplikacja oferuje szereg korzyści, w tym:


Lepsze zrozumienie zasięgu sieci LTE: Aplikacja pozwala na lepsze zrozumienie zasięgu sieci LTE wewnątrz budynku. Może to pomóc w identyfikacji obszarów o słabej sile sygnału i podjęciu działań w celu ich poprawy.Usprawnienie planowania sieci: Aplikacja może być wykorzystana do usprawnienia planowania sieci LTE. Informacje o sile sygnału mogą pomóc w identyfikacji najlepszych miejsc do umieszczenia punktów dostępu.Zwiększona satysfakcja użytkowników: Poprawa siły sygnału LTE może prowadzić do zwiększonej satysfakcji użytkowników.

bottom of page